tel. 22 839 82 86      fax. 22 201 34 82     
Strona głównaAktualnościFundusze EU - naborySzkoleniaAgencja ReklamowaOprogramowanieGaleriaKontakt
Firma Agresiv Media jest organizatorem licznych szkoleń przeznaczonych dla grup zawodowych związanych z tematyką redagowanych przez nas portali branżowych.

Organizując szkolenia dla różnych grup zawodowych z zakresu zarządzania nieruchomościami.
Celem szkoleń jest wyposażenie uczestników w szeroką wiedze dotyczącą branży nieruchomości, pozwalająca im na swobodne poruszanie się na rynku nieruchomości.

Zapewniamy profesjonalne szkolenia prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów z kraju, jak również dostęp do innowacyjnych rozwiązań na rynku.
Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej.

Głównym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczna strona – wszystkie mają charakter warsztatowy. Wykorzystujemy techniki audiowizualne oraz materiały szkoleniowe jakie otrzymają uczestnicy na zajęciach. Każdy uczestnik może aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Od uczestników zależy ile czasu zostanie przeznaczone na dyskusję.
Organizujemy szkolenia „otwarte”, jak również w formie „zamkniętych” na zlecenie poszczególnych instytucji.