tel. 22 839 82 86      fax. 22 201 34 82     
Strona głównaAktualnościFundusze EU - naborySzkoleniaAgencja ReklamowaOprogramowanieGaleriaKontakt
W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej istnieje możliwość korzystania z dotacji i funduszy przez firmy mające zamiar inwestować w swój rozwój. Fundusze przeznaczone są zarówno na rozbudowę infrastruktury (technologia, urządzenia, maszyny, itd.) jak również przeznaczone są na inwestowanie w pracowników (szkolenia, doradztwo, dopłaty do stanowisk pracy). Wielkość dotacji zależy od rodzaju funduszu oraz określonej polityki UE i Polski.


Pozyskiwanie środków na Termomodernizację budynków 

Ofertę naszą kierujemy do właścicieli nieruchomości zarówno indywidualnych jak i wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, szkół, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej.
 
GMN jest grupą specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, termomodernizacji i pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. 

Pomagamy na każdym etapie termomodernizacji:

- wykonujemy analizy, 
- audyty energetyczny, remontowy , efektywności energetycznej 
- projekty budowlane
- kosztorysy budowlane 


Pozyskujemy dofinansowanie z funduszy celowych takich jak: WFOŚiGW, NFOŚiGW, Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjny 


Zakres oferowanych usług: 

- Doradztwo pozyskiwania funduszy 
- Monitoring pozyskiwania funduszy 
- Tworzenie projektów 
- Opracowanie wniosku o dofinansowanie 
- Składanie wniosku 
- Przygotowanie dokumentów do umowy 
- Zarządzanie projektem 
- Przygotowywanie wniosków o płatność 
- Przygotowanie raportów końcowy
 Gwarantujemy klientom sprawną i terminową realizację usług.

  Aktualne nabory dla dofinansowań unijnych z zakresu termomodernizacji na lata 2014-2020.
 

Harmonogram naboru wniosków

Województwo  Numer i nazwa Priorytetu/Działania/Poddziałania Termin rozpoczęcia naboru Termin zakończenia naboru  Szczegółowe Informacje 
Dolnośląskie Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Aglomeracji Wałbrzyskiej 16.05.2016 15.06.2016 Informacje o konkursie
Kujawsko- Pomorskie Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 18.07.2016 29.07.2016 Informacje o konkursie
Kujawsko- Pomorskie Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 12.12.2016 30.12.2016 Informacje o konkursie
Lubelskie Wsparcie wykorzystania OZE 29.04.2016 14.06.2016 Informacje o konkursie
Lubuskie Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,  31.12.2015 15.06.2016 Informacje o konkursie
Lubuskie Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra,  31.12.2015 30.06.2016 Informacje o konkursie
Małopolskie Głęboka modernizacja energetyczna budynków uzyteczności publicznej - SPR 01.07.2016 31.08.2016 Informacje o konkursie
Mazowieckie Odnawialne źródła energii 30.05.2016 26.09.2016 Informacje o konkursie
Podkarpackie Modernizacja energetyczna budynków 30.06.2016 08.09.2016 Informacje o konkursie
Podlaskie Energetyka oparta na odnawialnźródłach energii 30.05.2016 15.07.2016 Informacje o konkursie
Świetokrzyskie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach 16.06.2016 09.09.2016 Informacje o konkursie
Zachodnio-pomorskie Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego 30.06.2016 31.08.2016 Informacje o konkursie
Zachodnio-pomorskie Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach strategii ZIT - dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitrnego 30.06.2016 31.08.2016 Informacje o konkursie